அன்பேயுருவாய் மாறி, அன்பைப் பொழியுங்கள்

ஆயிரம் காரணங்களைக் கொண்டு முரிந்ததொரு காதல்.
ஒரே காரணத்தைக் கொண்டு சேர்ந்ததொரு காதல்.

அங்கம், பங்கம், சொந்தமென.. சொத்து-பத்துப், பொருளென.. மயிர், மட்டு, மடுவென.. நீள்வதென்ன காரணங்கள்..

அழுகி மட்கப் போகுமொரு பொருளுக்கான வேஷங்கள்.

பாறையிடுக்குகளில் ஊறும் ஊற்றாக.. அன்பூறும் இதயம் மனிதனது.. அது அவனியல்பு.

இயல்பு மாறி.. காரணங்களைக் கொண்டதென்னக் கருமம்!

காரண, காரியங்களுக்கான காதல் நிகழில் (காலம்) கரைகிறது.
காலம் கடக்கும் காதலானது பால்வெளியில் திரள்கிறது.

எதிர்பார்ப்பில்லாத காதலை தேடியலையும் ஜனம்.
எதிர்பாராது காதலை வெளிக்கொணர தவறுகிறது.

சூரிய குடித்தனங்களே.. அன்பைப் பொழியுங்கள்..
பாரபட்சமின்றி ஒளி படரச்செய்து வாழ்வளிக்கும் சூரியனைப் போல.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s